बंद करे

दावा आपत्ति निराकरण उपरान्त अनंतिम वरिष्ठता सूची की दावा आपत्ति

दावा आपत्ति निराकरण उपरान्त अनंतिम वरिष्ठता सूची की दावा आपत्ति
शीर्षक विवरण प्रारंभ तिथि अंतिम तिथि फ़ाइल
दावा आपत्ति निराकरण उपरान्त अनंतिम वरिष्ठता सूची की दावा आपत्ति

विभाग-कार्यालय जिला पंचायत जशपुर 

विषय- अनंतिम वरिष्ठता सूची की दावा आपत्ति 

अंतिम तिथि -08.08.2019

06/08/2019 08/08/2019 देखें (422 KB) व्याख्याता टी संवर्ग (165 KB) व्याख्याता ई संवर्ग (19 KB) शिक्षक टी संवर्ग (115 KB) शिक्षक ई संवर्ग (20 KB) सहा. शिक्षक टी संवर्ग (222 KB) सहा. शिक्षक ई संवर्ग (34 KB) व्यायाम शिक्षक (18 KB) सहा. विज्ञान शिक्षक (19 KB)