Close

Police Station

City Police Station – Jashpur

Tahsil-Jashpur ,District-Jashpur (C.G.)

Email : citykotwali[dot]jsp[at]gmail[dot]com
Phone : 9479193608
Website Link : http://cg.nic.in/jashpur/police/
Category/Type: Police Station
Pincode: 496331

Police Station – Aasta

Post-Aasta,Dist-Jashpur

Email : psaasta618[at]gmail[dot]com
Phone : 9479193618
Website Link : http://cg.nic.in/jashpur/police/
Category/Type: Police Station
Pincode: 496330

Police Station – Bagbahar

Tahsil-Pharsabahar ,District-Jashpur

Email : psbagbahar611[at]gmail[dot]com
Phone : 9479193611
Website Link : http://cg.nic.in/jashpur/police/
Category/Type: Police Station
Pincode: 496220

Police Station – Bagicha

Tahsil-Bagicha,Dist-Jashpur

Email : psbagicha617[at]gmail[dot]com
Phone : 9479193617
Website Link : http://cg.nic.in/jashpur/police/
Category/Type: Police Station
Pincode: 496224

Police Station – Duldula

Tahsil-Duldula ,District-Jashpur

Email : psduldula619[at]gmail[dot]com
Phone : 9479193619
Website Link : http://cg.nic.in/jashpur/police/
Category/Type: Police Station
Pincode: 496334

Police Station – Farsabahar

Tahsil-Farsabahar ,Dist-jashpur

Email : psfarsabahar610[at]gmail[dot]com
Phone : 9479193610
Website Link : http://cg.nic.in/jashpur/police/
Category/Type: Police Station
Pincode: 496242

Police Station – Kansabel

Tahsil-kansabel ,District-Jashpur

Email : pskansabel612[at]gmail[dot]com
Phone : 9479193612
Website Link : http://cg.nic.in/jashpur/police/
Category/Type: Police Station
Pincode: 496223

Police Station – Kunkuri

Tahsil-Kunkuri,District-Jashpur

Email : pskunkuri613[at]gmail[dot]com
Phone : 9479193613
Website Link : http://cg.nic.in/jashpur/police/
Category/Type: Police Station
Pincode: 496225

Police Station – Narayanpur

Tahsil-bagicha ,District-Jashpur

Email : psnarayanpur615[at]gmail[dot]com
Phone : 9479193615
Website Link : http://cg.nic.in/jashpur/police/
Category/Type: Police Station
Pincode: 496225

Police Station – Patthalgaon

Tahsil-Patthalgaon,Dist-Jashpur

Email : pspatthalgaon616[at]gmail[dot]com
Phone : 9479193616
Website Link : http://cg.nic.in/jashpur/police/
Category/Type: Police Station
Pincode: 496118