Close

Subdivision & Tahsil

Subdivision

Subdivision Detail
S.No Sub Division Name Name of Officer Designation Mobile Number
1 Jashpur Shri Baleshwar Ram Deputy Collector  
2 Kunkuri Shri Ravi rahi Deputy Collector 9171260402
3 Bagicha Ku. Aakanksha Tripathi Deputy Collector 7509095512
4 Patthalgaon Shri Pratap Vijay Xess Deputy Collector 9977875255
5 Farsabahar Shri Shabab Khan Deputy Collector 9340676224

Tahsil

 

Block detail
Sr No Sub Division Tahsil Name Of Officer Designation Mobile
1 Jashpur Jashpur Shri Vikash Jindal Nayab tahsildar 7000947541
2 Manora Shri Sahodar Ram paikara Nayab tahsildar 7697584044
3 Kunkuri Kunkuri Shri Pramod Kumar Chandravansi Nayab tahsildar 9399720449
4 Duldula Laxman Kumar Rathiya Nayab tahsildar 8959948765
5 Bagicha Bagicha Shri Avinash Chauhan Nayab tahsildar 7987433718
6 kansabel Shri Uday raj Nayab Tahsildar 9399487508
7 Sanna Roshni Tirky Nayab Tahsildar 8225985105
8 Patthalgaon Patthalgaon Ramraj Singh Tahsildar 9525563038
9 Farsabahar Farsabahar Shri Sunil Kumar Gupta Nayab tahsildar 9406339209